Veel gestelde vragen

 

Kunnen wij bespreken wat we precies willen?
Er wordt een uitvoerige index van de CD geleverd. Als er behoefte bestaat om in detail de uitvoering van de oefenCD te bespreken, dan maken we een afspraak.

Als we een compilatie maken van verschillende fragmenten van diverse composities, kunnen we daar dan een aangepaste oefenCD voor krijgen?
In dat geval is de klant koning.

Kunnen er verschillende stemmen van een koorwerk op één oefenCD worden samengebracht?
Nee, dat is niet mogelijk. Elke oefenCD is bedoeld voor één stem. Aangezien op de achtergrond de andere stemmen altijd meeklinken, (waar bovendien met een balansregeling aan gesleuteld kan worden) zou het zeer verwarrend zijn om op een en dezelfde CD meerdere stemmen op te nemen.

Hoe wordt een “invallend” koor geoefend?
Als bijvoorbeeld, zoals bij de Mattheus Passion, het koor moet invallen na een recitatief van de Evangelist, dan wordt het laatste gedeelte van dit recitatief ook opgenomen.

Is het mogelijk een snel gedeelte “langzamer” te zetten om in te studeren?
Nee, dat kan niet. Wel wordt een snel stuk, naast het normale tempo, in een veel langzamer tempo ( Studietempo) extra toegevoegd.
Omdat door ons team van “oefenCD.nl” de ervaringen van zowel een dirigent als van diverse zangers zijn meegenomen, is er bij de samenstelling van de CD hiermee al rekening gehouden.

Wordt er van een metronoom gebruik gemaakt?
Ja, er wordt standaard een metronoom toegevoegd. De metronoom geeft bovendien een duidelijk herkenbaar signaal op de eerste tel van de maat. Als men echter wil kan de metronoom weggelaten worden.

Als wij buiten het repertoire om een oefenCD willen aanvragen, op welke wijze moeten wij dan de benodigde muziek aanleveren?
Als het kan zal OefenCD.nl zelf de muziek aanschaffen. Als het eigen composities dan wel bewerkingen betreft, dan zal de aanvrager zelf de benodigde muziek moeten leveren. ( Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met eventuele auteursrechten)

Wordt er rekening gehouden met “auteursrechten/copyrights”
De muziek wordt noot voor noot digitaal ingebracht. Ook de tekst wordt geheel handmatig ingebracht. Met andere woorden, er wordt niets gekopieerd, dus copyrights zijn irrelevant. Als de componist langer dan 70 jaar geleden is overleden zijn er geen auteursrechten verschuldigd.

Op welke wijze wordt de menselijke stem weergegeven?
De stem wordt werkelijk weergegeven, dus geen imiterend instrument. De stem is echter virtueel. Een virtuele stem wordt niet door een mens voortgebracht maar met digitale technieken gegenereerd. Deze stemmen verdienen niet de schoonheidsprijs, maar zijn volgens de ervaringen voor oefendoeleinden uitermate geschikt. Ofschoon oefencd’s, die door mensen zijn ingezongen, natuurlijker zullen klinken, zullen ze het tegen de foutloze maatvoering en zuiverheid van de virtuele stem moeten afleggen.

Zijn de stemmen in de gebruikelijke talen mogelijk?
De stemmen zijn mogelijk in het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Latijns en Spaans. Helaas nog niet in het Nederlands. (Als het toch een Nederlandse tekst betreft dan is het wel mogelijk om het Nederlands met een Duitse tongval te leveren.)

Hoe is het met de dynamiek (sterkteverhouding, hard en zacht) ?
Alhoewel er toch enigszins sprake is van dynamiek, wordt er geen bewuste dynamiek aangebracht. Vooral voor wat betreft het stemmenmateriaal is dit zeer arbeidsintensief. In principe is de oefenCD in eerste instantie bedoeld om de melodie en het metrum onder de knie te krijgen.