Missa Festiva

 

Missa Festiva van Alexander Gretchaninov

Beschrijving Missa Festiva; Alexander Gretchaninov(1864-1956)
(Gretsjaninov, Gretchaninoff, Grechaninoff)

De Missa Festiva is in 1955 voor de eerste maal in de Agathakerk in Beverwijk uitgevoerd onder leiding van organist directeur Dhr. Pielage. De mis is daarna nog vele malen uitgevoerd en elke keer weer met veel enthousiasme.
De Missa Festiva, of ook wel op het koor de “Russische Mis” genoemd, is een mis die wordt gekenmerkt door grote contrasten in ritme, klankkleur en intervallen. Alhoewel het daardoor lastig is om in te studeren, zal eenmaal ingestudeerd het jaren later weer gemakkelijk kunnen worden gereproduceerd. Al met al niet alleen een zalige mis om te zingen, maar ook zeer aangenaam om te horen.

Alexander Gretchaninov componeerde de Missa Festiva (ook wel kroningsmis) opus 154 voor 4-stemmig gemengd koor met orgelbegeleiding in 1937 te Parijs.